Home

Welkom bij BalvertAdviseurs, Finance & Tax

Administraties, fiscale vraagstukken en financieringen zijn zomaar een paar vraagstukken waar je als ondernemer mee in aanraking komt. Ongeacht of je nu startend ondernemer of ondernemer in een later stadium bent. Uiteraard wil je je met ondernemen bezig houden en zijn dergelijke vraagstukken bijzaak. Voor ons vormen deze vraagstukken een uitdaging, slim en efficiënt administratie voeren, fiscale situaties optimaliseren en meedenken over passende financieringsvormen !

De startende ondernemer coachen naar het niveau dat hij/zij zelf ambieert, het spiegelen met de ondernemer en het fungeren als kritische gesprekspartner voor (gevorderde) ondernemers zijn uitdagingen die wij graag met u aangaan. Ook de laatste fase van het ondernemerschap: de verkoop van de onderneming of de bedrijfsoverdracht naar familie en het samen bekijken van de inkomenssituatie voeren wij graag in samenwerking met u uit.

BalvertAdviseurs heeft een liefde voor het Midden en Kleinbedrijf. Wij bieden een compleet pakket aan diensten aan en zijn in staat om u op administratief en fiscaal gebied volledig te ontzorgen. Onze dienstverlening is op maat en wordt in overleg en in samenwerking met u vastgesteld.

Algemene Voorwaarden BalvertAdviseurs